Onderwerp: Salto aangeklaagd bij meldpunt discriminatie

Post Info
Raymond
Posts:
Datum:
RE: Salto aangeklaagd bij meldpunt discriminatie
Permalink   

Is het niet raar dat ze daar allemaal gesubsidieerd televisie omroepje zitten te spelen terwijl de makers moeten betalen om te worden uitgezonden?

Dat ze met twee directeuren en twee hoofden techniek zitten, komt omdat ze nooit iemand hebben ontslagen die niet goed functioneerde.


__________________
Hilde Vermeulen
Posts:
Datum:
Permalink   
Het is al eerder gebeurd dat bemoeizuchtige ambtenaren als Salto-personeelsleden Rudolf Buurma (samen met Annejikke directeur), John Kerstens (Hoofd van een afdeling techniek die er maar niet in slaagt een playout-systeem te installeren) en Mohammed Azouak (ooit technicus, maar omdat hij letterlijk ruzie kreeg met vrijwel alle programma-aanbieders, opgewaardeerd werd tot Hoofd van de afdeling IT) zeer voorbarig de censuur hanteerde.__________________
S.S.Singh
Posts:
Datum:
Permalink   
Wat jammer is bij Salto, is hun denken.
En met name hun NIET denken.
Hebben ze streaming on demand, dan denken ze NIET aan hoe ze het optimale er voor de programmamakers uit kunnen halen, maar hoe ze die zoveel mogelijk kunnen beperken.
Zoals: we kijken niet hoeveel programma's we zo lang mogelijk kunnen aanbieden, maar: nee, dat mag een maand. En dan ook geen seconde langer.
Zo traag als ze anders zijn, zo snel zijn ze er bij om op de dag af dan een programma weg te halen.
Of er nu wel of geen belangstelling voor programma's die ouder dan een maand zijn bestaat, interesseert die mensen daar geen ene kloot.
Als ze maar op tijd weg kunnen om de trein naar Almere te halen.


__________________
Sri Nong
Posts:
Datum:
Permalink   
Hele mooie actie heer Vonk.
Maar laten we de weinig fraaie rol van de heer Buurma als directeur van Salto vooral niet onderschatten.
He's making faces.
Alleen mensen met stoomtv kijken nog naar Salto.


__________________
Evertjan Vonk
Posts:
Datum:
Evertjan Vonk aan advokaat Spong
Permalink   

Beste meneer Spong,
Als gevolg van de uitspraak in de zaak Wilders meent de heer Rudolf Buurma -directeur van Salto- nu een multicultureel pprogramma te moeten verbieden en hen de toegang tot de kabel te ontzeggen.
Ik ben geen fan het programma -ken het niet eens-, het betrof kritiek op blanken en joden, naar ik begrijp, maar het hek lijkt van de dam.
Onwenslijk nu ambtenaren uitspraken gaan interpreten, volgens mij voorbarig.
De censuur is nu terug en dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Wilders ligt mij niet na aan het hart, deze organisatie ook niet, maar gaat dit niet te ver?
Graag uw mening,
Hoogachtend,
Evertjan Vonk

__________________
evertjan vonk
Posts:
Datum:
Salto aangeklaagd bij meldpunt discriminatie
Permalink   

rudolf,

is dit programma terug te luisteren? ik ken de inhoud niet en wil er wel wat van weten.
geven ze mogelijkheid tot tegenspraak en discussie?
overigins: het gerechtshof heeft geen uitspraak gedaan over het strafbaar zijn van wilders, maar oordeelt dat een rechter zich daar over moet buigen.
diverse juristen en hoogleraren hebben tegengestelde meningen.
zelfs internationaal wekt het bevreemding, zoals de burgemeester van new york op at5.
zelfs meester spong spark in pauw en witteman over een mogelijke rechtsongelijkheid.
de amerikaanse rechtspraak over dit soort feiten - ze hebben wel andere wetgeving- , is door de amercican civil liberies union UCLA , hier wel duidelijk over toen bv hells angels werden vervolgd als criminele organisatie, lennie bruce met harde racistische grollen en de porno industrie werden aangepakt.
het verbieden van uitlatingen of het recht van vereniging , hoe verwerpelijk ook, zal een totalitaire maatschappij zonder mogelijkheden tot kritiek veroorzaken. ook bij wel door ons geaccepteerde meningen.
een moeilijk onderwerp, waar het laatste woord niet over gezegd is.
rechtsfilosofen op radio en tv verwachten dat de officier van justitie mogelijk vrijspraak zal vorderen.
evertjan vonk

-- Dit is een brief die EV stuurde aan Salto-directeur Rudolf Buurma

-- Edited by Administrator at 21:26, 2009-02-03

__________________
Aaron Burleson
Posts:
Datum:
Permalink   
Joden, Salto en slavenhandel

Het Amsterdam FM Programma No Limits, is door Salto geschorst. Dit nadat de Amsterdamse PvdA'ers Jerry Straub en Peter Bals een klacht tegen de heer Wensley Burleson, oud-inburgeringsdocent uit de Bijlmer, hadden ingediend bij het meldpunt discriminatie.

Al eerder waarschuwde de directeur van Salto de omroep Razo (Radio Amsterdam Zuid Oost) nadat ze een redevoering van Wensley Burleson tijdens een openbare bijeenkomst over zwart leiderschap hadden uitgezonden. Een waarschuwing, ondanks dat het OM te weinig aanknopingspunten zag om Burleson vanwege zijn mening over blanken, hindoestanen en vrouwen te vervolgen.

De heer Burleson noemde iedere zwarte die zich in dienst stelt van de blanke nazaten van de slavendrijvers "een ellendig stuk vreten" en "afval.
In No Limits gaf de oud-inburgeringsdocent een les in de geschiedenis van de blanke/joodse en zwarte gemeenschap. Dat de Joden een belangrijke rol hebben gespeeld bij de oprichting van de West Indische Compagnie is een feit, maar om naast de blanke christenhonden ook de Joden verantwoordelijk te maken voor dit deel van de vaderlandse geschiedenis is iets waar sommigen nog moeite mee hebben.

Burleson is zeker niet de eerste die opmerkte dat burgemeester Job Cohen soms de zelfde terminologie gebruikt als Hitler. Iets wat op zich helemaal niets zegt, want ook president Bush, Golda Meir, Gamil Abdel Nasser en zelfs Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI hanteerde deze terminologie. En ook de heer Burleson.
Zelf met de voorkennis van het VOC en WIC mag hij de Joden niet 'de aanzetters tot de slavernij' noemen, laat staan het PvdA-Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem een 'kampbewaarder' noemen. Ook niet als je daar de bewaarder van een homo-sm-club mee bedoeld.

Eerder gaf Salto de heer Burleson de vrijheid te verkondigen dat de rooms-katholieke kerk een homofiele en criminele organisatie zou zijn. Ook mocht hij beweren dat het heilig boek van de joden en christenen zou zijn geschreven door een stelletje pedofielen.

Op haar eigen website laat Salto dan ook weten dat ze zich bewust zijn van het feit dat het onderwerp van de klacht een belangrijk, actueel en controversieel thema betreft in het maatschappelijke debat.

Hoezo controversieel? En actueel? Wanneer werd die VOC en de daar onverbrekelijk mee verbonden slavenhandel eigenlijk opgericht? Toch al weer wat eeuwtjes geleden, want de joden waren net een eeuw uit Spanje en Portugal verdreven. Zo actueel is het onderwerp nu ook weer niet.

Salto laat weten dat ze zich aansluit 'bij een algemene overweging over dit thema gedaan door het Gerechtshof Amsterdam. En wel in de zaak over de strafvervolging van Geert Wilders. Daarin staat dat deelnemers aan het maatschappelijk debat de grootst mogelijke vrijheid genieten om hun mening te uiten, ook als die onwelgevallig en beledigend is ten opzichte van anderen.'

Volgens Salto is het belangrijk dat 'juist ook door minderheden' daarbij de normen van maatschappelijk fatsoen in acht worden genomen'. Hoewel president Balkenende nog niet zolang geleden opriep tot de heropleving van de VOC-mentaliteit, liet de zendevergunninghouder weten dat 'de gedane uitspraken in het programma No Limits niet passen binnen de context van SALTO en de waarden waarvoor zij staat.'

Murat Kirbacoglu van MokumTV vroeg zich af: Voor welke waarden staat Salto eigenlijk? Om over Wensley Burleson te kunnen oordelen zou je eerst wat meer moeten weten over de rol van de joden in de slavenhandel. Die nu exclusief op de blanke Nederlanders wordt afgeschoven. Dat is alleen al interessant vanwege een eventuele regeling tussen Israel en Suriname inzake herstelbetalingen.

__________________
 
Pagina 1 van 1  sorted by


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard