Onderwerp: Bekostigingsplicht lokale omroep door gemeenten nu wettelijk geregeld

Post Info
Raoul
Posts:
Datum:
RE: Bekostigingsplicht lokale omroep door gemeenten nu wettelijk geregeld
Permalink   

Nounou, al breedbeeld! In dit HD tijdperk noemen ze dit 'ook op technisch gebied staat Salto weer vooraan'.

Maar dan alleen bij de club van toverlantaarnliefhebbers.


__________________
JK
Posts:
Datum:
Permalink   
Ik heb dit ook op de draad "Alles op Salto" geschreven:

Inmiddels kan er al ruim 8 maanden via Salto A1 wel degelijk in breedbeeldformaat worden uitgezonden.

Let wel: dit geld alleen voor A1. Maar binnen afzienbare tijd zal dit ook voor A2 het geval zijn! Het nieuwe tv-playoutsysteem, dat eigenlijk bij de verhuizing naar De Zwijger zou worden geïnstalleerd, is sinds oktober 2009 in huis. Het staat in elk geval al in De Zwijger en zal in gebruik worden genomen zodra dit werkt.

__________________
Stavros
Posts:
Datum:
Permalink   
De inkomsten voor misbaksels als Rudolf Buurma en John Kersten is weer gewaarborgd voor een aantal jaren. Zij kunnen dus weer met zekerheid leuke overbodige zaken bedenken.

De programmamakers worden genaaid, want de betalingen van het salaris op kantoor zijn `gewaarborgd`, maar wij krijgen geen cent voor de vele uren die we van onze kostbare vrije tijd op offeren om de samenleving van programma's over kunst, cultuur en zo te kunnen voorzien.

Heb ik het niet eens over de ronduit achterlijke techniek, waardoor Salto heel erg ver achter loops, bijv. geen stereo geluid, breedbeeld of HD bij Saltotelevisie. Alles wordt nog uitgezonden in hetzelfde formaat als waarmee in 1951 in Nederland werd uitgezonden.

Om te worden uitgezonden moeten we niet alleen diep in onze buidel tasten, maar ons ook onderwerpen aan allerlei moeilijke voorwaarden mbt tot "formats" die ze in De Zwijger bedacht hebben.

Om niet te spreken van de verdere onzin. 
Zoals: een onderititelingsmodule. Wat is er gebeurd met het geld dat wethouder Gehrels gaf voor de ontwikkeling van deze ondertitelingsmodule? Iets dat al gratis en dus kosteloos bij elk videomontagepakket zit, ook bij die pakketjes die minder dan 30 euro kosten!

Vraagje: zijn er aanbieders van Salto die er mee werken?
Hoeveel werken er met deze door Salto ontwikkelde module?
En wat vinden de programmamakers zelf van deze vertaalmodule?
Was het de hoge ontwikkelingskosten waard?
Hoeveel programma's zijn er mee ondertiteld?

Terwijl Salto het geld opmaakt aan dit soort nuteloze zaken (zo'n ondertiteling krijg je tenslotte overal gratis bij) moeten de programmamakers BETALEN om de Amsterdamse samenleving te kunnen voorzien van informatie!

Elk product kost geld, zo ook de Salto programma´s. Terecht schrijft Margo Morrison:
De verdeling is nu zo oneerlijk als het maar zijn kan. 

Maar wat wil je met twee directeuren en een Hoofd afd Techniek dat de subsidie zo leuk weet te verdelen aan vriendjes die o.a. vertalingsmodules ontwikkelen?

De enigen die echt tevreden zijn met Salto, zijn de liefhebbers van het testbeeld en de altijd zo hopeloos verouderde kabelkrant! Zoals op deze maandagochtend weer te zien was: aankondigingen voor programma's die vrijdag al hebben plaats gehad! Daarvoor wordt de subsidie gebruikt, Margot!


__________________
Margo Morrison
Posts:
Datum:
Permalink   
Beste Olon directie,

Hartelijk bedankt voor deze informatie. Hieruit haal ik dat de Lokale Omroep, in Amsterdam is het SALTO, hierdoor gewaarborgd is voor een aantal jaren. Zij kunnen dus met zekerheid kostendekkend (kosteloos) opereren.

Maar wat is het voordeel voor de Aanbieders van Salto, de programmamakers zelf? Wij zitten nog steeds met hoge kosten terwijl wij degenen zijn die de samenleving voorzien van informatie op allerlei gebied: politiek, onderwijs, entertainment, cultuur, natuur en ga zo maar door. Waar is onze `waarborg` om kosteloos en probleemloos vele uren van onze kostbare vrije tijd op te offeren om de samenleving te kunnen voorzien. Tot op heden moeten wij daarvoor diep in onze buidel graven.

De Lokale Omroep verbiedt het ons om met sponsors te werken en verwacht van ons dat wij zelf op pad moeten gaan om adverteerders te werven om aan onze financiele middelen te komen.
Maar programma-maken zit ons in het bloed en in onze creatieve geest. En reclame-maken is een vak apart, het gaat niet samen met het maken van programma´s.

Die taken, het werven van adverteerders, zouden in het pakket van de Lokale Omroepen ondergebracht moeten worden, in ons geval bij SALTO. En zij zouden de winst moeten afdragen aan de Aanbieders waardoor er op die manier `betaald` wordt voor een aangeleverd programma. Elk product kost geld, zo ook onze programma´s. De verdeling is nu zo oneerlijk als het maar zijn kan. 

Hierdoor dreigen vele aanbieders af te haken en krijgt het volk steeds vaker testbeeld te zien. Is de subsidie daarvoor bestemd?

Ik hoop dat er ook vanuit het standpunt van de Aanbieders nagedacht wordt over de zekerheid en voortzetting van de Lokale Omroepen.

Hoogachtend,

Margo Morrison
MAISA - tv


__________________
Toos Bastiaansen
Posts:
Datum:
Permalink   
Op 26 maart 2009 vonden de stemmingen plaats over de zogenaamde
Erkenningswet. Bij de behandeling van deze wet heeft de Tweede Kamer een
amendement en een motie aangenomen om de financiering van publieke lokale
omroepen door gemeenten beter te regelen. Gemeenten zijn voortaan verplicht
de lokale omroep te bekostigen als ze die eenmaal representatief hebben
verklaard.

Het amendement is ingediend door Boris van der Ham (D66), Martijn van Dam
(PvdA) en Joop Atsma (CDA). Het regelt dat het College van B&W zorgt voor de
bekostiging van het functioneren van de publieke lokale media-instelling als
de gemeenteraad een positief advies heeft uitgebracht over de
representativiteit van diezelfde lokale media-instelling. "De bekostiging
betreft een vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het
verzorgen van de publieke lokale omroepdienst, voor zover die kosten niet op
ander wijze zijn gedekt, op zodanige wijze dat op lokaal niveau in een
toereikend media-aanbod kan worden voorzien en continuïteit van bekostiging
is gewaarborgd". Voor de hoogte van de bekostigingsplicht wordt in de
toelichting bij het amendement een richtbedrag genoemd van minimaal 1,30
euro per woonruimte. De Tweede Kamer heeft de Minister in een motie
opgeroepen om hierover met de VNG nadere afspraken te maken.

De nieuwe wet voorziet ook in monitoring van de nieuwe regeling door het
Commissariaat voor de Media en een evaluatie om de drie jaar. Dit is een
extra middel om de gemeenten hun verplichtingen te laten nakomen.

De OLON is met de Tweede Kamer van oordeel dat gemeenten die tot nu toe een
bijdrage weigerden, hier vanaf 1 januari 2010 niet meer onderuit kunnen
komen. De OLON gaat ervan uit dat ook deze gemeenten nu hun
verantwoordelijkheid nemen. Met de nieuwe wet wordt het belang van een
publieke lokale omroep in elke gemeente in Nederland onderschreven. De OLON
gaat de komende periode de bijna 300 publieke lokale omroepen in Nederland
actief ondersteunen bij het aanvragen van de bijdragen.


__________________
 
Pagina 1 van 1  sorted by


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard