Onderwerp: Viering 400 jaar vriendschap Nederland Turkije (1612-2012)

Post Info
Status: Offline
Posts: 411
Datum:
Viering 400 jaar vriendschap Nederland Turkije (1612-2012)
Permalink   

Orhan Erdoan benoemd tot coördinator TRNL400 400.

Yl Etkinlikleri Takvimi Yaynlanacak

UETD Hollanda öncülüünde 2012 Türkiye-Hollanda diplomatik ilikileri 400. Yl Etkinlikleri Takvimi hazrlanyor

UETD Hollanda öncülüünde bir araya gelen 12 sivil toplum örgütünden oluan çalma grubunun 2012 Türkiye-Hollanda diplomatik ilikilerinin ilk 400. Yl etkinlii 2012 takvimi olacak. Geçtiimiz günlerde UETD Hollanda 400. Yl Kutlamalar Koordinatörlüüne getirilen Orhan Erdoandan edinilen bilgiye göre, yaynlanacak takvimde, tarihi belli olan 400. Yl kutlamalar etkinlikleri de yer alacak. Görsel olarak, 1612 ylndan itibaren balayan iki ülke ilikilerini anlatan resim, çizim ve minyatürlerden oluan on iki sayfalk duvar takvimi, 400. Yl kutlamalarnnn uzun süre hafzalarda kalmasn salayacaktr.

Sivil Toplum Örgütlerine Çar

UETD Hollandadan yaplan açklama dorultusunda, 2012 ylnda 400. Yl kutlamalar çerçevesinde etkinlik yapacak sivil toplum kurulular, irketler, kurum ve kurulularn etkinlik tarihleri tesbit edilmise, en geç 15 Aralk 2011 tarihine kadar söz konusu etkinlik bilgilerini info@uetd.nl adresine göndermeleri istenmektedir. Gönderilen etkinlik bilgileri yaynlanacak 400. Yl etkinlikleri takviminde yer alacaktr. Böylelikle 400. Yl etkinliklerinin daha programl, verimli ve düzenli halde uygulanmasn akatkda bulunulacaktr.__________________
Mohand Sidali
Posts:
Datum:
Permalink   
TURKEVI_400EDITIE.jpg
Van 400 jaar Turkije-Nederland

 

Ook supersubsidiesnuiver Ahmed Aboutaleb bracht van 7 tot en met 9 december een bezoek aan Istanbul. Als directeur van Welzijnskoepel stond hij bekend als Hollands grooste subsidiesnuiver.

Als burgemeester van Rotterdam ging hij langs bij burgemeester Kadir Topbas en stadsdeelburgemeester Ahmet Misbah Demircan van de deelgemeente Beyoglu. Dit zou een een eerste opstap naar de prominente rol die Rotterdam zal vervullen tijdens de vanuit BZ georganiseerde viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland in 2012.

Abutalib werd vergezeld door Seyit Yeyden, stadsdeelburgemeester van Feijenoord, de deelgemeente met de grootste groep Rotterdammers van Turkse afkomst.

De deelgemeente Beyoglu kent traditioneel veel tavestieten en homoclubs naast de gewone heteroseksuele prostitutie Net als in Amsterdam probeert men hier de hoeren te verdrijven met culturele activiteiten.

Dat moet wel, want in het kader van de viering 400 jaar Turks-Nederlandse diplomatieke betrekkingenbestaat het programma uit wederzijdse bezoeken op hoog niveau (Koninklijk Huis, Ministers, burgemeesters en stadsdeelburgemeesters, handelsmissies, multi-culti en culturelel sociale uitwisselingen.

De coördinatie van de bobo-vieringen ligt bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Turkije Instituut en SICA. Anutalib organiseert o.a. de uitreiking van de Turkish Trade Award op 22 maart 2012 en leid ook nog een geheel door de belastingbetaler betaalde handelsmissie naar Turkije.__________________
Annemarie Hoogland
Posts:
Datum:
Permalink   
Stijn Daens schreef:

Had liever gezien dat al deze centen zouden worden besteed aan serieuzere zaken. Historisch onderzoek naar de vroegste Turken in Nederland en de vroegste Nederlanders in Turkije is er nauwelijks gedaan omdat al het geld opgaat aan zinloos artistiek gedonder. Vluchtige culturele uitwisselingen van balletjes en orkestjes zoals SICA voorstaat, daarvan wordt niemand wijzer.


 Yeah!!!!!!!!!__________________
Farida Bouassal
Posts:
Datum:
Permalink   

Is er nu al meer bekend? Op de sites van Sica en het turkije Istituut staat al maanden hetzelfde.Bijlagen
__________________
Farida Bouassal
Posts:
Datum:
Permalink   

Attar schreef

Volgens criminoloog Yesilgöz zou het Turkije Instituut niet alleen extreem-rechtse kunst bevorderen, maar bovendien slechts veinzen te streven naar integratie van Turken in Nederland.

Juiste conclusie__________________
Status: Offline
Posts: 411
Datum:
Permalink   
Adem Nur schreef
En wat is de rol van Judith Veraart van het SICA in deze 'vrijmetselende heksenkring'?

 Graag wat minder suggestieve bijdrage op dit forum,

de moderator.__________________
Hakkı Şen
Posts:
Datum:
Permalink   
Attar schreef

Volgens criminoloog Yesilgöz zou het Turkije Instituut niet alleen extreem-rechtse kunst bevorderen, maar bovendien slechts veinzen te streven naar integratie van Turken in Nederland.


Het Turkije Instituut is niets anders zijn dan een verlengstuk van de regering.

Verlengsnoer van welke? De Turkse of de Nederlandse regering?

 __________________
Attar
Posts:
Datum:
Permalink   
Volgens criminoloog Yesilgöz zou het Turkije Instituut niet alleen extreem-rechtse kunst bevorderen, maar bovendien slechts veinzen te streven naar integratie van Turken in Nederland.

Het Turkije Instituut is niets anders zijn dan een verlengstuk van de regering.


__________________
Murad Nursultan
Posts:
Datum:
Permalink   
De uitlatingen van Yesilgöz zijn een waarschuwing voor minderhedenorganisaties
Het spookbeeld van Yesilgöz, dat extreem-rechtse Grijze Wolven via de onschuldig ogende viering van 400 jaar vriendschap proberen Nederland te indoctrineren, lijkt niet onwaarschijnlijk.


__________________
Selda Aslıyüce
Posts:
Datum:
Niet blindelings vertrouwen op het Turkije Instituut
Permalink   

Volgens de criminoloog Yücel Yesilgoz misbruiken steeds vaker extreem rechtse clubs zich van de dekmantel kunst en cultuur. En moeten we oppassen dat we bij de viering van 4 eeuwen Turkije-Nederland niet blindelings vertrouwen op het Turkije Instituut.

De criminoloog, verbonden aan het bekende Willem Pompe Instituut, vreest dat er allerhande als culturele en artistieke organisaties vermomde clubs een verborgen agenda voeren. In hoeverre kunnen we het Turkije Instituut vertrouwen dat ze er geen 'door de Grijze Wolven gedomineerde' podiumproducties worden opgevoerd?

__________________
Rogier
Posts:
Datum:
Viering 400 jaar vriendschap Nederland Turkije (1612-2012)
Permalink   

In 2012 staan Nederland en Turkije stil bij het feit dat de officiële betrekkingen tussen beide landen 400 jaar bestaan.Verschillende organisaties en instellingen zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de vieringen van de 400 jaar vriendschapsbanden.

Een van deze organisaties is:
Kompas International

Kompas Internationaal wordt geleid door mevrouw Hatice Can-Engin, voormalig PVDA-wethouder Gilze-Rije en voor de organisatie van haar activiteiten inzake de viering 2012 ondersteund door een Comité van Aanbeveling met vertegenwoordigers vanuit diverse maatschappelijke geledingen.

Dat zijn: Prof. dr. en sufi Ernst Hirsch Ballin, ex-minister van Justitie, ex-minister Binnenlandse Zaken + Koninkrijksrelaties en rechtsgeleerde en Peter van der Velden, burgemeester van Breda (als vertegenwoordigers van de geleding Politiek). Prof. dr. Paul Schnabel, algemeen directeur interdepartementaal wetenschappelijk instituut Sociaal en Cultureel Planbureau, (als vertegenwoordiger van de geleding Maatschappelijke instellingen) Hans Laroes, NOS hoofdredacteur en Gulcan Engin, freelance journaliste en ex-presentator NPS(als vertegenwoordigers van de geleding Media). Jan van den Nieuwenhuizen, docent Engels en Frans aan het Hervion College in Den Bosch (vmbo) (als vertegenwoordiger van de geleding Onderwijs). Theo Smeekens, ex-directeur Fabuis kantooropleidingen Oosterhout en Rogier Derks, directeur reïntegratiebedrijf FourstaR (als vertegenwoordigers van de geleding Bedrijfsleven).

De algemene adviseur voor de de viering 2012 van Kompas Internationaal is Ingrid Ritzen, docente post-hbo onderwijsmanagement aan de Via Vinci Academy Breda. Kompas Internationaal organiseert op weg naar 2012 een aantal lezingen en ontmoetingen in verschillende steden.

De primeur is op 14 februari 2011 in Breda, waarvoor een select gezelschap uitgenodigd uit de politiek, wetenschap, cultuur, onderwijs en het bedrijfsleven is uitgenodigd.

Het programma:

Ontvangst om 17.00 uur; 17.30 uur

Welkomstwoord door de Burgemeester van Breda, Peter van der Velden, om 18.00 uur gevolgd door de lezing 400 jaar betrekkingen door NOS hoofdredacteur Hans Laroes.

Deze ontmoeting zal staan in het teken van het versterken van deze betrekkingen om deze op een hoger niveau te tillen. Inschrijven kan uiterlijk vóór 15 januari via info@kompasinternational.com.

Voor verdere vragen kunt u bellen met Hatice Can-Engin 06 54 29 37 15 www.kompasinternational.com__________________
Rick Mosselmans
Posts:
Datum:
Permalink   

Met belangstelling kijk ik uit naar de verschillende bijzondere publicaties die in het kader van de 4 eeuwen vriendschap zullen verschijnen. En erg goed dat er nu eindelijk ook eens vrouwen die een rol in deze 4 eeuwen geschiedenis hebben gespeeld worden belicht. 

Ben in het bijzonder geïnteresseerd in het boek dat over de uit Bergen op Zoom afkomstige Georgina Mosselmans zal verschijnen, de vrouw van de Osmaanse kroonprins Shehzade Megmed Burhaneddin, zoon van sultan Abdulhamid II.


Bijlagen
__________________
Lennaert
Posts:
Datum:
Permalink   
Is er al iets bekend van wat er voor de gewone mensen wordt gedaan? Of is het allemaal hoog culturele humbug voor de hogere klasse?

__________________
Gea Meyer
Posts:
Datum:
Permalink   
Uysal Geschreven

het ios al eens eerder geschikt, dit forum is niet geschikt voor het Turkse alfabet.Dat komt omdat het Turks een aantal klanken heeft die niet met het Latijse alfabeth kunnen worden geschreven. Ze hebruikten tot in de jaren twintig van de vorige eeuw het Arabisch alfabet om Turks mee te schrijven, maar toen moesten ze ineens modern en europees moesten doen van hun nieuwe leider.Die hield ook toespraken die niemand kom verstaan omdat hij weigerde woorden can Arabische of Perzische oorsprong uit te spreken.

 __________________
Uysal
Posts:
Datum:
Permalink   
het ios al eens eerder geschikt, dit forum is niet geschikt voor het Turkse alfabet.

__________________
UETD HOLLANDA
Posts:
Datum:
Permalink   

1612 2012

Hollanda  Türkiye likilerinin 400. Yl

Prens ve Paa

Hollanda Prensi Maurits ile Sadrazam Halil Paa

arasnda Diplomatik ve özel Mektuplar

Aratrmac, yazar Mehmet Tütüncü, 15 Aralk

2010 tarihinde saat 18:00de stanbuldaki

Hollanda Enstitüsü'ndekonferans verecek.

 

2012 ylnda Hollanda Kraliyeti ile Türkiye Cumhuriyeti ilk

ilikilerin kuruluunun 400 yldönümünü kutlamaya

hazrlanyorlar. 1585 ylnda spanyadan bamszln ilan eden

Hollanda, spanyaya kar müttefik aramaktayd ve Akdeniz

ticaretini gelitirmek için Osmanl mparatorluuna müracaat

ederek 1612 ylnda ilk elçisi Cornelis Hagay stanbula

gönderdi.

Ortak düman spanyaya kar mücadele ilk yllarda öncelikli

olsa da, daha sonra gelien Hollanda gemi ticareti, Hollandann

Osmanl mparatorluuna ilgi ve alakasn daimi klmtr.

Hollanda ile ilikilerin gelimesinde Osmanlnn güçlü adam

Kaptan Derya ve Sadrazam olan Kayserili Halil Paa önemli rol

oynamtr. Halil Paa inisiyatifini kullanarak Hollanda ile

ilikilerin gelimesinde ahsen rol alm, Hollandann yöneticileri

Staten general ve Prins Mauritse mektuplar yazarak karlalan

zorluklar ve almas gereken engeller konusunda Hollanda

hükümetine taktik yardmlarda bulunmutur.  Konferansta

Hollanda milli arivlerinde bulunan Halil Paann mektuplarndan

hareketle Hollanda-Osmanl ilikilerinin ilk evresi ele alnacaktr.

 

Hollanda arivlerinde bu devre ait Osmanl belgelerinin tamamn uzun yllar süren

çalmalar sonunda yayna hazrlamakta olan

Mehmet Tütüncünün verecei bu konferans Hollanda Türkiye ilikilerini sadece yüzeysel

deil derinlemesine ve tarihsel köklerine inmesi bakmndan önemlidir. stanbuldaki

Hollanda Enstitüsünde 15 Aralk tarihinde verilecek bu konferansa ilginin gayet büyük

olduu belirtilmektedir.

Kurulma aamasnda olan Hollanda Türkiye 400. Yl Sivil hazrlk komitesinden örenilen

bilgiye göre; aratrmac ve yazar Mehmet Tütüncünün 2011 ylnda da hem Hollandada

hem de Türkiyede diplomatik ilikiler konusunda çeitli konferanslar verecei belirtildi.__________________
Adolf
Posts:
Datum:
Permalink   

http://eskidostlar.activeboard.com__________________
Status: Offline
Posts: 411
Datum:
Rutte viert 400 jaar TR/NL Zie bijna einde van deze uitzending
Permalink   

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.

__________________
Caspar Testa
Posts:
Datum:
Viering 400 jaar vriendschap Nederland Turkije (1612-2012)
Permalink   

Ilknur Akçakaya Geschreven

Zijn er ook mensen die aan iets anders denken dan aan subsidies?
Integere mensen die 400 jaar vriendschap niet misbruiken als kapstok om door hun geproduceerde cul(t)uitingen?Dan moet je niet bij het Turkije Instituut zijn. Die bestaan uit subsidie. zie ook

http://eskidostlar.activeboard.com__________________
Tjitske Hofker
Posts:
Datum:
Permalink   
Anoniem Geschreven

Abstract

In 2012 Netherlands and Turkey will celebrate the establishment of first (diplomatic) relationship. This remarkable friendly relationship is lasting now for 400 years.  Netherlands as a part of Habsburg Spanish Empire declared independence in 1585 and was in search for allies in its war of independence (the so called eighty-years-war) that lasted until 1648 (Peace of Westphalia). Ottoman Turkey was also involved in a centuries-long war against Spain in the Mediterranean. This common enemy was the driving motive for the Staten generaal (Dutch parliament) and Stadthouder Prince Maurits to send an ambassador in the person of Cornelis Haga to the Ottoman High Porte to obtain support against Spain and free trade and commerce in the Ottoman countries.  The strong man of his time Halil Pasha, who was the Grand Admiral and Grand Vizier in these days, promoted this Turkish-Dutch friendship. He was personally involved in many Dutch affairs and wrote many letters to Prince Maurits (Konte Maverisyu as Halil Pasha addressed him) to solve and give tactics on how to obtain privileges from the High Porte.
The focus in this lecture will be how the Ottoman-Dutch relationship was established and how it developed during the days of Khalil Pasha and Prince Maurits, in the light of personal correspondence of Khalil Pasha with Prince Maurits preserved in the National Archives in The Hague (Netherlands).So, let celebrate this in a proper manner

__________________
Anoniem
Posts:
Datum:
Permalink   

Abstract
In 2012 Netherlands and Turkey will celebrate the establishment of first (diplomatic) relationship. This remarkable friendly relationship is lasting now for 400 years.  Netherlands as a part of Habsburg Spanish Empire declared independence in 1585 and was in search for allies in its war of independence (the so called eighty-years-war) that lasted until 1648 (Peace of Westphalia). Ottoman Turkey was also involved in a centuries-long war against Spain in the Mediterranean. This common enemy was the driving motive for the Staten generaal (Dutch parliament) and Stadthouder Prince Maurits to send an ambassador in the person of Cornelis Haga to the Ottoman High Porte to obtain support against Spain and free trade and commerce in the Ottoman countries.  The strong man of his time Halil Pasha, who was the Grand Admiral and Grand Vizier in these days, promoted this Turkish-Dutch friendship. He was personally involved in many Dutch affairs and wrote many letters to Prince Maurits (Konte Maverisyu as Halil Pasha addressed him) to solve and give tactics on how to obtain privileges from the High Porte.
The focus in this lecture will be how the Ottoman-Dutch relationship was established and how it developed during the days of Khalil Pasha and Prince Maurits, in the light of personal correspondence of Khalil Pasha with Prince Maurits preserved in the National Archives in The Hague (Netherlands).__________________
Rudolf B.
Posts:
Datum:
Permalink   
Anoniem Geschreven

Persoonlijk wordt ik diep ongelukkig van die huppelkutkunst.


Gezien de bezuinigingen op dit vlak kunnen we die vriendschap beter vieren zonder al die artistiek bedoelde rommel.Hoe dan? 

 __________________
Attar
Posts:
Datum:
Permalink   
Rens Algera Geschreven

Dat is geen cultuur, dat heet podiumkunst. Tarkan was gratis. Voor de hoogbekaarde crooner Tony Bennett moest je diep in de buidel tasten. 

 


Podiumkunst? Omdat ze op een podium staan is het kunst? Net als dat een pisbak kunst is wanneer die in een museum staat? Laten we maar hopen dat er niet teveel gekunst gaat worden in 2012.

 __________________
Maria Voorthuizen
Posts:
Datum:
Permalink   
Geeft Mehmet Tütüncü zijn lezing ook in Nederland?

__________________
Halil
Posts:
Datum:
Lecture by Mehmet Tütüncü
Permalink   

The Prince and The pasha, Diplomatic and Personal letters between Halil Pasha and Prince Maurits of the Netherlands.

Lecture by Mehmet Tütüncü, December 15, 2010, Netherlands Institute Istanbul, 18:00 Hours.

The focus in these lecture will be how the Ottoman Dutch relationship was established and how it developed during the days of Khalil pasha and Prince Maurits, in the light of personal correpondence of Khalil pasha with Prince Maurits as it is preseved in the National Archives in The Hague (Netherlands).

This conference is sponsored by Pegasus Airlines

__________________
Rens Algera
Posts:
Datum:
RE: Viering 400 jaar vriendschap Nederland Turkije (1612-2012)
Permalink   

Zeki Büyüm Geschreven

Zonder lullig te willen doen over die Hollandse cultuur, maar er waren m.i. maar twee echte hoogtepunten waar tenminste publiek op afkwam: het optreden van Tarkan op het Taksimplein en het concert van Tony Bennett in het Cemil Topuzlu Openluchttheater.Dat is geen cultuur, dat heet podiumkunst. Tarkan was gratis. Voor de hoogbekaarde crooner Tony Bennett moest je diep in de buidel tasten. 

 __________________
Gert Jan Huiting
Posts:
Datum:
Permalink   
Caspar Testa Geschreven

Zelfs de meest fanatieke Kemalisten lijken zich te hebben neergelegd bij het feit dat ze de dienst niet meer uitmaken. Zelfs de volgens hen zo onturkse arabesk-muziek zal binnenkort ook bij de TRT worden gedoogd.Zijn ze helemaal van God los bij de TRT. 

 __________________
Caspar Testa
Posts:
Datum:
Permalink   
Zelfs de meest fanatieke Kemalisten lijken zich te hebben neergelegd bij het feit dat ze de dienst niet meer uitmaken. Zelfs de volgens hen zo onturkse arabesk-muziek zal binnenkort ook bij de TRT worden gedoogd.

__________________
Herman Schroeder
Posts:
Datum:
Permalink   
Bayram Aksar Geschreven

Kunnen we de starre Kemalisten en die miljarden verslindende Nederlandse monarchie niet buiten de vieringen houden?Die Kemalisten hebben steeds minder te vertellen. Want er zijn gewoon niet zoveel Kemalisten meer.

__________________
Bayram Aksar
Posts:
Datum:
Permalink   
Kunnen we de starre Kemalisten en die miljarden verslindende Nederlandse monarchie niet buiten de vieringen houden?

__________________
Lodewijk van der Plas
Posts:
Datum:
Permalink   
Ilknur Akçakaya Geschreven

Laat de viering iets zijn waar kinderen over vijftig jaar nog met plezier aan terugdenken!Dat 'plezier' is dus afhankelijk van de centen die Den Haag en Ankara aan deze viering willen besteden. 

De Kemalisten in de huidige republiek Turkije vieren liever geen dingen die tijdens de door hun afgeschafte monarchie plaats hadden.

Hetzelfde geldt voor De Majesteit in Den Haag. Die nu ook niet direct op haar troon staat te springen voor zaken die plaatshadden in de tijd dat Haar koninkrijk nog een Republiek was. 


__________________
Ilknur Akçakaya
Posts:
Datum:
Permalink   
Zijn er ook mensen die aan iets anders denken dan aan subsidies?
Integere mensen die 400 jaar vriendschap niet misbruiken als kapstok om door hun geproduceerde cul(t)uitingen?

Laten we in elk geval proberen deze eeuwenoude vriendschap zuiver te houden. Laat de viering iets zijn waar kinderen over vijftig jaar nog met plezier aan terugdenken!

__________________
Peter Fens
Posts:
Datum:
Permalink   
Stijn Daens Geschreven

Had liever gezien dat al deze centen zouden worden besteed aan serieuzere zaken. Historisch onderzoek naar de vroegste Turken in Nederland en de vroegste Nederlanders in Turkije is er nauwelijks gedaan omdat al het geld opgaat aan zinloos artistiek gedonder. Vluchtige culturele uitwisselingen van balletjes en orkestjes zoals SICA voorstaat, daarvan wordt niemand wijzer.Inplaats van allerlei cultuur te subsidiëren, zou men ook leningen kunnen verstrekken. Dan worden al die podiumkunstenaars, kunstacademiefiguren etc. ook eens gedwongen conform de markt te werken. Nu is het nog te vaak zo dat ze iets in elkaar prutsen waar geen hond naar komt kijken. Weggegooid geld dus, waar alleen die subsidieadviseurs en cultuurproleten beter van worden.

 __________________
Stijn Daens
Posts:
Datum:
Permalink   
Had liever gezien dat al deze centen zouden worden besteed aan serieuzere zaken. Historisch onderzoek naar de vroegste Turken in Nederland en de vroegste Nederlanders in Turkije is er nauwelijks gedaan omdat al het geld opgaat aan zinloos artistiek gedonder. Vluchtige culturele uitwisselingen van balletjes en orkestjes zoals SICA voorstaat, daarvan wordt niemand wijzer.

__________________
Kamuran Sümercan
Posts:
Datum:
Permalink   
Wat lopen sommigen hier hard van stapel. Om straks niet achter het subsidienet te vissen probeert SICA al op dit moment de officiële podiumkunstinstellingen in Turkijewarm te maken voor de door hun gewenste vieringen.
Toch is volgens mij nog helemaal niets besloten of vastgesteld door de officiële instanties in Turkije en Nederland.
Respect voor die mensen die daar niet op wachten en gewoon hun eigen plan trekken.
De officiële instanties in Turkije wachten vooralsnog af wat dat Turkeninstituut in Den Haag van plan is 2012.
Het Turkeninstituut wacht weer op de vaststelling van het bedrag dat er in Nederland kan worden vrijgemaakt voor de vieringen.
Of ze hiervoor het SICA voor de podiumkunsten kunnen inschakelen, is afhankelijk van het beschikbare budget.__________________
Henk Maaskamp
Posts:
Datum:
Permalink   
Maak je geen illusie, ze hebben de buit allang verdeeld: Dat blijkt wel uit wat Selda heeft geschreven over de bijeenkomst van 6 dec a.s.


Na de pauze volgd een door mej. Sprangers gemodereerd panelgesprekje met vertegenwoordigers en bedrijven over hun plannen voor 2012... __________________
Frits Egters
Posts:
Datum:
Permalink   
Anoniem Geschreven

Persoonlijk wordt ik diep ongelukkig van die huppelkutkunst.


Gezien de bezuinigingen op dit vlak kunnen we die vriendschap beter vieren zonder al die artistiek bedoelde rommel.Helemaal mee eens. Ze hebben Istanbul 2010 ook al verpest met als kunstwerk bedoelde plastic grasveldjes en tuttige harpconcerten. 

 __________________
Anoniem
Posts:
Datum:
Permalink   
Persoonlijk wordt ik diep ongelukkig van die huppelkutkunst.

Gezien de bezuinigingen op dit vlak kunnen we die vriendschap beter vieren zonder al die artistiek bedoelde rommel.
__________________
Gea Meyer
Posts:
Datum:
Permalink   
Marloes Wolters Geschreven

Weet iemand iets over het beleid van het Turkije Instituut?

Dit mbt klachten over die zogenaamde Informatiebijeenkomsten die Cees de Graaff en Lily Sprangers organiseren en waar vertegenwoordigers van Turkse instellingen geen uitnodiging krijgen.

 Denk dat je zo'n vraag aan de Voorzitter van de Raad van Advies 1612-2012 moet stellen. Dat is René van der Linden, Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal der Nederlanden.


 __________________
Nadir Ayyildiz
Posts:
Datum:
Permalink   
Omdat dit een heel gesloten en elitair links hobbyclubje is

__________________
Marloes Wolters
Posts:
Datum:
Beleid Turkije Instituut
Permalink   

Weet iemand iets over het beleid van het Turkije Instituut? 
Dit mbt klachten over die zogenaamde Informatiebijeenkomsten die Cees de Graaff en Lily Sprangers organiseren en waar vertegenwoordigers van Turkse instellingen geen uitnodiging krijgen.


__________________
Aigit
Posts:
Datum:
RE: Viering 400 jaar vriendschap Nederland Turkije (1612-2012)
Permalink   

Nadir Ayyildiz Geschreven

Kan het Turkije Instituut zich niet beter gewoon bezich houden met waar ze goed in zijn? Zoals het uittoefenen van druk op Turkije via de EU om de Armeense genocide bespreekbaar te maken?En vergeet de 49 000 Koerden in Nederland niet!
Hebben de organisatoren al contact over deze "viering" opgenomen met het Koerdistan Informatiecentrum in Amsterdam? In Koerdistan wordt een oorlog gevoerd, dus wat valt er eigenlijk te vieren zolang Nederland de Turkse bombardementen op Koerdische dorpen, de verkrachtingen van jong Koerdische meisjes en jongens en al die andere misdaden tegen de Koerden gedoogd?
Het gaat hier ook over 400 jaar de andere kant op kijken waar het de mensenrechtensituatie in Turks Koerdistan betreft.


__________________
Nadir Ayyildiz
Posts:
Datum:
Kerntaak Turkije Instituut
Permalink   

Kan het Turkije Instituut zich niet beter gewoon bezich houden met waar ze goed in zijn? Zoals het uittoefenen van druk op Turkije via de EU om de Armeense genocide bespreekbaar te maken?

__________________
Caspar Testa
Posts:
Datum:
Niet alles is huppelkutkunst
Permalink   

Niet alle gesubsidieerde kunst is huppelkutkunst!!!!

__________________
Ben Baten
Posts:
Datum:
RE: Viering 400 jaar vriendschap Nederland Turkije (1612-2012)
Permalink   

Jolien schreef

Een verademing dat na dat geschreeuw óm cultuur ook een schreeuw ván de ware volkscultuur komt! 


Wat jij een schreeuw voor cultuur noemt was een schreeuw om SUBSIDIE. Net als goede wijn geen krans behoeft, heeft echte kunst geen subsidie nodig. 

Subsidie is voor de huppelkunst en voor figuren die van de kunstacademie komen en zich kunstenares (m/v) durven te noemen.

 __________________
Jolien
Posts:
Datum:
Permalink   

Een hele geruststelling na al dat 'betere cultuurgedoe'. Een verademing dat na dat geschreeuw óm cultuur ook een schreeuw ván de ware volkscultuur komt!

Net als het optreden van Tarkan tijdens Istanbul 2010 zal dit het absolute culturele hoogtepunt van de 2012-viering worden. Dank aan het Turkije Instituut!__________________
Margriet De la Fuente
Posts:
Datum:
Permalink   

Prima hoor, 400 jaar vriendschap. Maar het betreft hier wel de vriendschap tussen leden van de elite.

Lang voor deze ambtenarij van regentenzoontje Haga met de nodige poeha iets officieels produceerden aan het hof van de Sultan, waren er al stevige echte vriendschappen tussen de Turken en de Hollanders.

Cultuur maakt deel uit van ons dagelijks leven. Dat veel 'Nederlandse' cultuur van 'Turkse' oorsprong is, daar moet het m.i. met die viering in 2012 over gaan. Gelukkig is het niet alleen maar huppelkunstcultuur.

Uit doorgaans redelijk betrouwbare bron heb ik gehoord dat het Turkije Instituut ons gaat trakteren op een optreden van Tarkan op de Dam in Amsterdam.__________________
Baris
Posts:
Datum:
Permalink   
geloof me, die 1012 viering wordt geweldig

kulsan, turks huis en mokum tv hebben in het verleden al laten zien waartoe ze in staat zijn

denk maar aan turkey now of die mevlana rumi viering een paar jaar geleden en natuurlijk die kampioenschappen olieworstelen

jammer is dat hier veel mensen nog denken in de traditie van links en rechts

natuurlijk moeten we afwachten wat de turkije inst en vvp / sica er van bakken

als je al die verhalen hier zou geloven... het zijn gewoon oude roddels

dat sica uit de feministische beweging voort komt zegt niets over de huidige organisatie

net zomin als dat mokum tv van de grijze wolven zou zijn is dat ccp een communistische mantelorganisatie of het turkije instituut een bolwerk van de voormalige oostduitse veiligheidsdienst zou zijn

2012 is een geweldige kans om te laten zien dat 400 jaar vriendschap tussen turkije en nederland echt iets te betekenen heeft

dat moet niet worden opgefokt door turks nationalistische roddels en nederlandse politiek gekleurde leugens over de medespelers in dit veld


__________________
Uysal
Posts:
Datum:
Permalink   
Helen Gai Geschreven

Het is echt geen onzin om de feministische vrouwenbeweging te combineren met de viering 400 jaar relaties Nederland en Turkije.


Toen Cornelis Haga aankwam in Turkije, lag de werkelijke macht van het Ottomaanse Rijk al enige tijd in handen van vrouwen, en maakte niet de Sultan maar zijn moeder, de Sultan Valide de dienst uit.

 Turkije had ook al eeuwen voor Nederland Joodse eerste ministers. Daar zouden ze ook best aandacht aan kunnen besteden bij de vieringen.

 __________________
Esra Üstündag
Posts:
Datum:
Permalink   
Helen Gai Geschreven

Het is echt geen onzin om de feministische vrouwenbeweging te combineren met de viering 400 jaar relaties Nederland en Turkije.


Toen Cornelis Haga aankwam in Turkije, lag de werkelijke macht van het Ottomaanse Rijk al enige tijd in handen van vrouwen, en maakte niet de Sultan maar zijn moeder, de Sultan Valide de dienst uit.

 Wat vrouwenemancipatie betreft, lag Turkije toen mijlenver voor op Nederland.

__________________
 
1 2 3 4  >  Laatste»  | Pagina van 4  sorted by


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard